A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. egyszemélyes gazdasági társaságként működik, a tulajdonosi jogokat 100%-ban a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. A cég operatív irányítását – a tulajdonos felhatalmazása alapján – az önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezető végzi.

A cég működésének ellenőrzését – az alapító okiratban szabályozott kérdésekben – a felügyelőbizottság látja el.

A társaság legfőbb szerve a Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága.

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. szervezeti ábrája

Menedzsment szervezet

Korózs András

Korózs András

ügyvezető igazgató

Móricz József

Móricz József

stratégiai igazgató

Kovács Tamás

Kovács Tamás

szolgáltatási igazgató

 

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. felügyelőbizottsága

  • dr. Mokrai Mihály - FB elnök
  • Szabó Zoltán - FB elnök-helyettes
  • Szabó Ida Beáta - FB tag
  • dr. Marton Gábor - FB tag
  • Birinyi Attila - FB tag

A könyvvizsgáló az Auditax-4J Kft.