Széchenyi 2020 elnyert pályázatok

Miskolcon a távhőszolgáltatás mintegy 32.500 lakásban élő ember életkörülményeit, közérzetét, hangulatát közvetlenül befolyásolja, de közvetetten az egész város közérzetére kihat. Ezért minősége, illetve ára döntő fontosságú.

A távhő jövőbeni helyét a gazdasági észszerűség, az energia- és környezetpolitikai alkalmazkodó képessége és a felhasználók véleménye együttesen határozzák meg.

A beruházás közvetett eredménye a csökkenő tüzelőhő felhasználás következtében a környezetterhelés mérséklődése, a városi lakosság életminőségének javulása.

A projekt eredményeként a várható villamosenergia-megtakarítás mértéke 130.443 kWh/év, az összes primerenergia-megtakarítás pedig 6.553,78 GJ/év. A projekt eredményeként az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkenése (tonna CO2 egyenérték) 461,3226 tonna évente.