Széchenyi 2020 elnyert pályázatok

A Lévay József Református Gimnázium fűtési és használati melegvíz hőigényeit a korszerűsítés előtt az épület tetőterében telepített földgáz tüzelésű kazánokkal szolgálták ki. Az ingatlan területén áthaladó távhő gerincvezetékre került az épület bővítése (új tornaterem és uszoda) megtervezve, ezért ennek kiváltásával, felhasználásával, illetve bővítésével megoldható az épület távhőrendszerre való csatlakoztatása. Az intézmény mellett egy tornacsarnok volt, melynek elbontása 2018-ban megtörtént. Korábban az iskola hőtermelői biztosították a hőigényeket ebben az épületben is. Az elbontott csarnok helyén egy korszerű új épület létesült, melyben tanuszoda is helyet kapott.

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon meglévő patinás iskolaépülete és a létesülő korszerű új épület egy közös fogyasztói blokk hőközponttal, DN400 illetve DN125 méretű előreszigetelt bekötővezetéken keresztül csatlakozik a Miskolc-Belvárosi távhőrendszerre.

Az új fogyasztó csatlakozásával bővült a távhőrendszer, ezzel megnövekedett a primer távhőhálózat keringetési munkája, azonban a régi és az új épület is gázkazán helyett távhővel lett ellátva, egy közös, új fogyasztói hőközponton keresztül. Az új fogyasztó távhőre csatlakozása korszerű, előreszigetelt, kétvezetékes primer rendszerrel történik. A vezetékek meghibásodási valószínűsége minimális, a hibaelhárítás a beépített hibajelző rendszer segítségével rendkívül hatékonyan elvégezhető jelentősen csökkentve a fenntartási költségeket. A létesülő új hőközpont változó tömegáramú, egyedi építésű, PLC-vel ellátott, a meglévő telemechanikai rendszerbe kapcsolható. Az alkalmazott lemezes hőcserélők a kor elvárásainak megfelelően magas hatásfokkal üzemelnek

A távhőrendszerben mind a primer, mind a szekunder hálózatokban előforduló szivattyúk nagy kihasználtsággal működnek. A szivattyú technológia dinamikus fejlődésének, valamint a szekunder oldalon tapasztalható, hidraulikai beszabályozatlanságok okán a régi szivattyúk cseréjével jelentős energia megtakarítás érhető el, ezért a projektben kijelölt hőközpontoknál a fűtési és/vagy használati melegvíz szivattyúk cseréje valósult meg, új, korszerű készülékekre.

A kijelölt hőközpontokban az elavult, alacsony hatásfokú szivattyúkat –összesen 89 db-ot- korszerű, elektronikus vezérlésűre, magas hatásfokúakra cseréltünk.

A primer vezetékhálózat gerincvezetéki elzáró szerelvényei aknákban és vízházakban kaptak helyet, melyekben jellemzően szigetelés nélkül, vagy leromlott állapotú szigeteléssel rendelkeztek. A szakaszoló szerelvények az üzemeltetésben alapvető fontosságúak, ezért azok jó műszaki állapota igen fontos, a szerelvények nagy és eddig szigeteletlen felülettel is bírtak, ami számottevő hőveszteséget jelentett, mely jelentősen lecsökkent.