Széchenyi 2020 elnyert pályázatok

2023. augusztus 10.

Sajtóközlemény

MIHŐ Kft., Lévay József Református Gimnázium távhőrendszerre csatlakoztatása, távhőrendszer korszerűsítése

Hivatalosan is lezárult a Széchenyi2020 program Kohéziós Alapjához benyújtott „MIHŐ Kft., Lévay József Református Gimnázium távhőrendszerre csatlakoztatása, távhőrendszer korszerűsítése” című, KEHOP-5.3.1-17-2019-00039 azonosító számú projekt. A projekt keretében megvalósult a Lévay József Református Gimnázium távhőellátásának kiépítése, valamint több hőkörzetben is keringtető szivattyúk és elzáró szerelvények korszerűsítése történt. A beruházások megvalósulása jelentős energia megtakarítást eredményezett.

Új fogyasztó távhőre kötése

A Lévay József Református Gimnázium csatlakozásával bővült a távhőszolgáltatásba bevont intézmények köre. A gimnázium és annak diákotthon/kollégium épületeinek hőellátását biztosító földgáztüzelésű kazántelep kiváltásra került, és az új tornatermi, uszodai létesítmény pedig eleve megújuló energiából előállított távhőellátással létesült. Az épületek ellátása egy közös, új fogyasztói hőközponton keresztül valósul meg. A Lévay József Református Gimnázium a belvárosi rendszerre csatlakozott, ezzel – a környezetbarát fűtés és melegvíz-ellátás választása mellett – tovább nőtt a geotermális energiafelhasználás részaránya.

Az új fogyasztó távhőre csatlakozásához korszerű, előreszigetelt, közvetlenül földbe fektetett kétvezetékes primer rendszer épült ki. A létesítmények hőellátását új, változó tömegáramú, egyedi építésű, automatikus szabályozóval ellátott hőközpontok biztosítják. A korszerű, komplex épületszabályozó rendszer az intézmény számára lehetővé teszi a korszerű szolgáltatások igénybevételét, mint például a szakaszos fűtés vagy a külső hőmérséklet szerint szabályozott automatikus fűtés.

Keringtető szivattyúk cseréje

A fűtési és használati melegvíz szolgáltatást nyújtó hőközpontok főberendezéseinek egyike a fűtési és a használati melegvíz cirkulációs szivattyú, melyek üzemeltetése a hőközponti villamosenergia felhasználás döntő hányadát teszi ki. A MIHŐ Kft. hőközpontjaiban összesen több mint 1.200 db szivattyú található, a berendezések túlnyomó többségének életkora meghaladta a 10 évet, műszaki állapotuk, technológiai kialakításuk elavult. A pályázat keretében a teljes szivattyú állomány közel 10%-a megújult, ami éves szinten 122.943 kWh villamos energia megtakarítást eredményezett. Továbbá a berendezések cseréje növeli az üzembiztonságot és elősegíti a fűtési rendszerek kiegyenlített, csendes üzemét.

Elzáró szerelvények cseréje

A távfűtési gerincvezeték szakaszok kizárását biztosító elzáró szerelvények jellemzően a távfűtési aknákban, kezelési pontokon találhatóak. Az elavult műszaki állapotú, szigetelés nélküli vagy leromlott állapotú szigeteléssel rendelkező szakaszolók helyére új, motoros működtetéssel is ellátott, hőszigetelt elzáró szerelvények beépítése valósult meg. A korszerűsítés eredményeként a távhő- és melegvíz-szolgáltatás üzembiztosabbá vált, a hőveszteség jelentősen csökkent.

A projekt révén évente összesen 6 553,78 GJ -al csökken a primer energiafelhasználás, mellyel összhangban évente mintegy 461,3 tonnával csökken az üvegházhatást okozó CO2 gázkibocsátás. Ezekkel az intézkedésekkel Miskolc ismét jelentősen csökkentette a légkör terhelését.

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg. A beruházás elszámolható összköltsége 259.030.979 Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által megítélt vissza nem térítendő támogatás összege 129.515.490 Ft. Az 50%-os önerőt a MIHŐ Kft. biztosította.

Záró sajtóközlemény KEHOP-5.3.1-17-2019-00039.pdf