A honlap teljes tartalma a Miskolci Hőszolgáltató Kft. tulajdona.

A Miskolci Hőszolgáltató Kft. hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy jövőbeni reprodukálása nem megengedett. A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos.

A Miskolci Hőszolgáltató Kft. nem vállal felelősséget a honlap megtekintéséből vagy elérhetetlenségéből, vagy az ott található információk felhasználásából eredő esetleges károkért.

A honlap a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Miskolci Hőszolgáltató Kft. fenntartja a jogot a honlap tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő törlésére, módosítására vagy kiegészítésére. A Miskolci Hőszolgáltató Kft. törekszik a honlapon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására. A Miskolci Hőszolgáltató Kft. nem vállal felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, Miskolci Hőszolgáltató Kft.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

A Miskolci Hőszolgáltató Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Miskolci Hőszolgáltató Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja, hogy azt a Miskolci Hőszolgáltató Kft. az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. A Miskolci Hőszolgáltató Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalról elérhető más honlapok tartalmáért. A felhasználók felelőssége a vírusok és minden más káros tartalom elleni védekezés, illetve annak biztosítása, hogy a megtekintett weboldalakról ilyenek ne kerülhessenek számítógépükre.