A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. vezetése alapvető kötelezettségének tartja, hogy a jogszabályokban rögzített előírásoknak eleget téve hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, működésével kapcsolatos közérdekű, közcélú adatokat.

Általános közzétételi kötelezettségek
(A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint)

Közérdekű adat megismerése iránt bárki – bármely természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmet nyújthat be a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.-hez. A kérelem benyújtása szóban, írásban, illetve elektronikus úton történhet, az alábbi linken letölthető tájékoztatóban leírtak szerint:

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Kérelem közérdekű adat megismerésére

Egyedi adatigénylés ügyében további tájékoztatást és segítséget kérhet adatfelelős munkatársunktól, Elekné dr. Székely Ágnestől

Egyedi adatigénylés
Telefon +36 46 533 151
E-mail levél küldése
Adatvédelmi tisztviselő:

L Tender-Consulting Kft. (adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy: Molnár Gábor)

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Telefon +36 70 773 5903
E-mail levél küldése