Széchenyi 2020 elnyert pályázatok

Új fogyasztó csatlakozása a távhőrendszerre

A bővülő Lévay József Református Gimnázium távhő hőigénye 7.082 GJhő/év. A primer hálózat hővesztesége – a szükséges átépítés nyomán – 613,33 GJhő/év-vel csökken.

A gimnázium kazánházának becsült gázfogyasztása 7.602 GJfg/év, amely tehát 7.082 GJhő/év távhővel lesz kiváltva. Mivel a primer vezeték hővesztesége 613,33 GJhő/év-vel csökken, ezért a vásárolt hő 6.468,67 GJhő/év-re változik, miközben ennek előállításához szükséges primer hő 2.250 GJpr/év. Mindeközben az erőművi keringetés villamos energia igénye 15.556 kWh/év-vel növekszik a kazánházi és hőközponti villamos energia összevetésével 7.500 kWh/év villamos energia megtakarítás várható.

Keringető szivattyúk cseréje

A korszerű szivattyúk cseréjével 122.943 kWh/év villamos energia megtakarítás érhető el, mivel a jelenlegi 394.817 kWh/év 271.874 kWh/év-re csökken.

Elzáró szerelvények cseréje

Az új, szigetelt elzáró szerelvények beépítésével 146 GJhő/év hőveszteség csökkenés érhető el, ami 57,91 GJpr/év primer energia-megtakarítást eredményez.

A teljes beruházással 6.553,78 GJ/év primer energia megtakarítás és 461,3226 tCO2eq csökkenés érhető el.