A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. a Miskolc Holding Zrt. vállalatcsoport egyik meghatározó tagjaként nyújt Miskolcon megújuló energiatermelésre alapozott, ügyfélközpontú távhőszolgáltatást.

Hőtermelési és hőszolgáltatási tevékenysége Miskolc közigazgatási területére terjed ki, alaptevékenysége során közel 32.500 lakossági- és közel 500 egyéb felhasználó részére nyújt távhő – és használati melegvíz - szolgáltatást.

Miskolc városának távhőszolgáltatását 10 hőkörzetben, 66 km primer és 25 km szekunder nyomvonal hosszúságú vezetékrendszer látja el. A távfűtésben felhasznált hőmennyiség nagyobbik része megújuló hőforrásból – geotermiából, biomasszából – származik. Kisebb részben korszerű, földgáztüzelésre épülő kapcsolt hő- és villamosenergia termelésből, gázmotorok és kombinált ciklusú hőerőmű révén nyerik a távhőrendszerben felhasznált hőt.

A MIHŐ Kft. közreműködik a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának és annak intézményeinek energiagazdálkodással összefüggő feladatainak ellátásában, úgymint a közös energiabeszerzés, energiagazdálkodási irányítási rendszer működtetése, Bogáncs u-i 1 MW-os napelempark üzemeltetése, energetikai szakreferensi tevékenység koordinálása, illetve egyéb energetikai szaktanácsadás.

A MIHŐ Kft. alapításának célja

A MIHŐ Kft. alapításának célja, hogy Miskolc városában jó minőségben nyújtson távhőszolgáltatást. További kiemelt célkitűzése a városi energiastratégiában történő aktív közreműködés, melynek során növelhető az energiahatékonyság, valamint az alternatív energiaforrások minél szélesebb körű alkalmazása. A társaság további törekvése a felhasználói bizalom erősítése, ápolása a kapcsolatok bővítésével, a szolgáltatói gondosság, a bizalomépítő információs párbeszéd fokozása.

A MIHŐ Kft. küldetése

Megtisztelő felelősségünk, hogy Miskolc városában biztosítsuk a jó minőségű, biztonságos, energiatakarékos és hatékony távhőszolgáltatást. Tevékenységünk végzése során felhasználóink magas szintű kiszolgálására törekszünk, szolgáltatási tevékenységünk folyamatos fejlesztésével.

A MIHŐ Kft. jövőképe

Törekszünk arra, hogy Miskolc városában a hőszolgáltatás területén jelenlegi pozícióinkat megtartsuk, illetve Miskolcon és környékén a szolgáltatási tevékenységünket bővítsük.

Energetikában szerzett jártasságunkkal a város energiapolitikai és energiagazdálkodási célkitűzéseinek megvalósításában kívánunk részt vállalni.

Célkitűzésünk – a kiválóság kultúrájának figyelembevételével – egy vonzó, környezetbarát és „okos” (smart & green) ezzel együtt gazdaságilag is egyre hatékonyabb távhőszolgáltatás megvalósítása a megújuló energia részarányának növelésével, amely megteremti és működteti a belső vevőközpontúság szemléletét, hozzájárul a felhasználók elkötelezett, igényes kiszolgálásához.

A MIHŐ Kft. rövid története

A MIHŐ Kft. rövid története
1967. október 16. Megállapodás aláírása, melyben rögzítették, hogy a városi távfűtött lakások döntő részét a Lenin Kohászati Művek hőbázisáról látják el hőenergiával.
1969. október 1. Központi fűtéssel ellátott fogyasztók a távhőszolgáltatást megelőzően már hosszú évek óta léteztek a városban. Ezt a tevékenységet a Miskolci Ingatlankezelő Vállalat (MIK) látta el, emiatt az 1969-től induló távfűtés működtetése is a MIK Gépészeti osztálya, később a Hőszolgáltatási főosztály feladata lett.
1979. január 1. Megalakul a B.-A.-Z. Megyei Távhőszolgáltató Vállalat, a BORSODTÁVHŐ. A megyei vállalat tíz település távfűtött lakásainak és intézményeinek fűtését, és használati meleg víz szolgáltatását látta el több mint 10 éven át.
1992. október 1. A rendszerváltással egyidejűleg az állami tulajdonú távhőrendszerek önkormányzati tulajdonba kerültek. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megalapította a Miskolci Hőszolgáltató Vállalatot.
1996. január 1. A Miskolci Hőszolgáltató Vállalat, MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. megnevezésű társasággá alakult át.
1999. december 20. A Miskolci Fűtőmű Kft. általános jogutódlással beolvadt a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.-be.
2006. július 6. A tulajdonosi jogokat a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 100 %-ban a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, közüzemi szolgáltatást ellátó gazdasági társaságként működött 2006. szeptember 1-ig. Ezt követően a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kft. jegyzett tőkéjét 100%-os mértékben beapportálta a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.-be. Ezen időponttól kezdődően a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. alapító okirata szerint továbbra is egyszemélyes társaságként működik, viszont a tulajdonosi jogokat a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.

Alapadatok

Alapadatok
Székhely 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Cégjegyzékszám 05-09-004544
Adószám 11385174-2-05
Telephely 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Postacím 3510 Miskolc, Pf.: 587.
Jegyzett tőke 2.200.000 ezer Ft