Jogszabályok - Önkormányzati rendeletek

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 39/2017. (XII.5.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról, annak díjáról, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről

(Egységes szerkezetben a 2018. január 1-től hatályon kívül helyezett a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 40/2006 (XII.06.) önkormányzati rendelettel, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Miskolc város területén történő végrehajtásáról szóló 41/2008 (XII.22.) önkormányzati rendelettel, valamint a széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettségeiről szóló 1/2011 (II.9.) önkormányzati rendelettel)

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2008. (XII. 22.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Miskolc város területén történő végrehajtásáról

(2018. január 1-től a rendelet helyébe MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK Miskolc Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról, annak díjáról, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 39/2017. (XII.5.) önkormányzati rendelete lép)

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettségről

(2018. január 1-től a rendelet helyébe MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK Miskolc Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról, annak díjáról, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 39/2017. (XII.5.) önkormányzati rendelete lép)

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16/2005. (IV.20.) számú rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2015. (II.10.) rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól
149/H/2004. AB határozat Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozott határozata