Széchenyi 2020 elnyert pályázatok

2023. augusztus 10.

Sajtóközlemény

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft., Új felhasználók távhőre kötése

Hivatalosan is lezárult a Széchenyi 2020 program Kohéziós Alapjához benyújtott „MIHŐ Kft., Új felhasználók távhőre kötése” című, KEHOP-5.3.1-17-2019-00042 azonosító számú projekt, melynek keretében megvalósult a DVTK Multifunkciós csarnok, a Miskolci Nemzeti Színház, valamint az Otthon téri új orvosi rendelő távhőellátásának kiépítése, valamint megtörtént a Bulgárföldi kazánház korszerűtlen szivattyúinak cseréje.

A Széchenyi2020 program keretében megvalósult projektnek köszönhetően bővült Miskolcon a távhőszolgáltatást igénybe vevők köre. Az újonnan létesített intézmények közül a bulgárföldi DVTK Multifunkciós csarnok és a kenderföldi Otthon téri Orvosi rendelő választotta a környezetbarát távhőszolgáltatást. Továbbá a korábban egyedi földgáztüzeléssel üzemelő Miskolci Nemzeti Színház is csatlakozott a MIHŐ belvárosi rendszeréhez. Ezzel – a környezetbarát fűtés és melegvíz-ellátás választása mellett – tovább növelve a geotermális energiafelhasználás részarányát.
A DVTK új létesítményének távhőre kötése miatt kibővült hőkörzet biztonságos ellátásához, új, nagyobb teljesítményű, korszerű, frekvenciaváltóval ellátott keringtető szivattyúk beépítése vált szükségessé a bulgárföldi kazánházban. A szivattyúk cseréjének köszönhetően javult a rendszer hidraulikai beszabályozottsága, valamint a korszerűsítés 45.109 kWh villamos energia megtakarítást eredményezett.

Az új fogyasztók távhőre csatlakozásához korszerű, előreszigetelt, közvetlenül földbe fektetett kétvezetékes primer rendszer, valamint fogadóállomások létesítése valósut meg. Az új hőközpontok változó tömegáramúak, kompakt, automatikus szabályozóval ellátottak. A hőközpontok telemechanikai rendszerbe való kapcsolásával lehetővé vált az intézmények számára - a MIHŐ modern távfelügyeleti rendszerén keresztül - olyan korszerű szolgáltatások igénybevétele, mint például a szakaszos fűtés vagy a külső hőmérséklet szerint szabályozott automatikus fűtés.

A projekt révén évente összesen 6.550,7 GJ-lal csökken a primerenergia-felhasználás, mely eredményeként évente mintegy 441,10 tonnával csökken az üvegházhatást okozó CO2 gázkibocsátás. Ezekkel az intézkedésekkel Miskolc ismét jelentősen csökkentette a légkör terhelését.

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg. A beruházás elszámolható összköltsége 208.966.332 Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által megítélt vissza nem térítendő támogatás összege 104.483.166 Ft. Az 50%-os önerőt a MIHŐ Kft. biztosította.

Záró sajtóközlemény KEHOP-5.3.1-17-2019-00042.pdf