Általános tájékoztató

Központi elérhetőségek

Levélcím 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Központi telefonszám +36 46 533 120
E-mail cím levél küldése
Honlap www.miho.hu

Műszaki ügyelet tevékenysége és elérhetősége

A MIHŐ Kft. a szolgáltatásával kapcsolatos műszaki jellegű hibák gyors és szakszerű elhárítására 24 órás műszaki ügyeletet működtet. A műszaki hibák bejelentése történhet személyesen, telefonon vagy e-mailben.

Cím 3534 Miskolc, Gagarin u 52.
Telefon +36 46 379 450 éjjel-nappal hívható
Telefon +36 46 379 360 éjjel-nappal hívható
E-mail levél küldése

Ügyfélszolgálat tevékenysége és elérhetősége

Az ügyfélszolgálat alapvető feladata, hogy tevékenysége során a lehető legrövidebb idő alatt biztosítsa az ügyfelek bejelentéseinek feldolgozását, a panaszok, észrevételek, reklamációk szakszerű kivizsgálását. Az ügymenetre vonatkozó törvényi rendelkezések, önkormányzati rendeletek alkalmazásával, betartásával. Döntő szempont az ügyintézés hatékonysága és az ehhez szorosan kapcsolódó szakszerűség. Az eljárás folyamatában a gyorsaság és a megfelelő tájékoztatás releváns szempont.

Cím 3530 Miskolc, Szemere u. 5.
Telefon +36 46 501 740
E-mail cím levél küldése

A MIHŐ Kft. ügyfélszolgálatának nyitvatartása

hétfő, kedd, csütörtök 8.00 – 15.30 óráig
szerda 8.00 – 20.00 óráig Fgytv. 17/B § (2) bekezdés a) pontja alapján
péntek 8.00 – 12.00 óráig

Pénztári nyitvatartás

hétfő, kedd, csütörtök 8.00 – 15.15 óráig
szerda 8.00 – 19.45 óráig
péntek 8.00 – 11.45 óráig

Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozza magával a személyes okmányait (személyi igazolvány vagy jogosítvány, valamint lakcímkártya).

A telefonos ügyintézéshez kötelező a felhasználó azonosító számának a megadása.

Adatvédelem

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Kérelem közérdekű adat megismerésére

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit, bejelentéseit kérelmét az alábbi elérhetőségeken várjuk
Adatvédelmi felelős Elekné dr. Székely Ágnes
E-mail levél küldése
Telefonszám +36 46 533 261
Adatvédelmi tisztviselő neve L Tender-Consulting Kft. (adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy: Molnár Gábor)
E-mail levél küldése
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma +36 70 773 5903