Primer energia átalakítási tényezők és megújuló energia részarányok

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 2019.11.29-től hatályba lévő módosításának 6/A §-a szerint a távhőellátás primer energia átalakítási tényezőjét és a távhő megújuló energia részarányát – a távhőszolgálató adatszolgáltatása alapján – a Lechner Nonprofit Kft. teszi közzé minden év március 15-éig az e-epites.hu honlapon. A rendelet 7. sz. mellékletének 1.3. és 2.2. sz. pontjai szerint az adatok alátámasztására a távhőszolgáltatónak részletes számítási dokumentációt is készítenie kell, és ellenőrzés céljából a honlapján hozzáférhetővé kell tennie.

Primer energia átalakítási tényezők és megújuló energia részarányok számítási dokumentációja a 2020. évi adatok alapján

Primer energia átalakítási tényezők és megújuló energia részarányok számítási dokumentációja a 2019. évi adatok alapján

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 2019.11.28-ig hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 3. sz. mellékletének V.1. táblázata alapján a távfűtési rendszer primer energiaátalakítási tényezőjének pontos értékét az adott épületet ellátó távhőszolgáltató adja meg.

A primer energia átalakítási tényezők meghatározása a 2018. évi adatok alapján

A primer energia átalakítási tényezők meghatározása a 2017. évi adatok alapján

A primer energia átalakítási tényezők meghatározása a 2016. évi adatok alapján

A primer energia átalakítási tényezők meghatározása a 2015. évi adatok alapján

A primer energia átalakítási tényezők meghatározása a 2014. évi adatok alapján

A primer energia átalakítási tényezők meghatározása a 2013. évi adatok alapján