2023. 02. 02., cs – 10:45

A MIHŐ Kft. 2022-2023. fűtési idény során 2022. szeptember 23-án kezdte meg a fűtésszolgáltatást. Az eddigi tapasztalatokról Bernáthné Barczi Judit, a MIHŐ Kft. koordinációs és kommunikációs főmunkatársa nyilatkozott.

Milyen volt a tél, milyen időjárás jellemezte a fűtési idényt eddig?

  • Az idei telet eddig az enyhébb időjárás jellemezte, az átlagos napi külső középhőmérséklet megközelítőleg 3°C-al haladta meg az elmúlt évek átlagát. Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt ezen a télen még fontosabbá vált, hogy milyen külső hőmérsékletek mellett kell biztosítanunk az otthonok, intézmények melegét.  Az eddigi enyhe tél segíti a mindennapi energiatakarékosságot, melynek az egész világot érintő energiaválság idején még inkább kiemelkedő szerepe van.

Milyen hatással van az energiaválság a távhőszolgáltatás díjaira?

  • Az energia költségek és működési költségek drasztikus emelkedése ellenére a lakossági távhőszolgáltatás díjtételei 2022. évben sem növekedtek, ugyanakkor a Külön Kezelt Intézmények, például: Önkormányzati intézmények, óvodák iskolák, kórházak, egyetem stb. és az Egyéb Felhasználók hődíjai közel tízszeresére emelkedtek 2022. utolsó negyedévében. Januárban a földgáz világpiaci árának csökkenésével összhangban a Külön Kezelt Intézmények és az Egyéb felhasználók hődíjai, több mint 40 százalékkal csökkentek.

Ezek a megemelkedett energiaköltségek a piaci szereplők és az Önkormányzat gazdálkodását jelentősen megterhelték.

A tavalyi évben kitört orosz-ukrán háború, a drasztikus mértékben megnövekedett energiaárak, az egekbe szökő infláció nehézségek elé állították a családokat, a vállalkozásokat és az önkormányzatokat is.  A nehéz gazdasági helyzet miatt előfordulhat, hogy egy ügyfél elmarad távhő számlájának befizetésével. Ilyenkor mit tud ajánlani?

  • A távhőszolgáltatás díját a számlán szereplő határidőig meg kell fizetni, ellenkező esetben sok járulékos költség terheli az elmaradt befizetést. Azt tudom javasolni, ha mégis előfordul, hogy a tárgyhavi számlát az ügyfél valamilyen okból nem tudta határidőre befizetni, kérje mielőbb a részletfizetési megállapodást. A részletfizetési lehetőséggel megelőzhetik, hogy a díjtartozást egyéb, például fizetési felszólítás és jogi eljárás költségei terheljék. Már az egyhavi tartozás is viszonylag nagy összegűvé válhat, amennyiben nem intézkednek a mielőbbi kiegyenlítéséről. A MIHŐ Kft. azoknál az ügyfeleknél, akik díjhátralékot halmoznak fel, a követelés beszedésére irányuló jogi eljáráson kívül a melegvíz szolgáltatást is felfüggesztheti. A bírósági végrehajtási eljárás és annak előkészítési költségei is magasak, és a díjtartozáson felül még a melegvíz-kizárás költségei is a hátralékos ügyfelet terhelik. A MIHŐ Kft. kéri, akinek díjfizetési elmaradása van mielőbb keresse fel a Szemere u. 5. sz. alatti ügyfélszolgálatot.

Milyen műszaki események történtek a fűtési idényben? Voltak-e meghibásodások, és ha igen milyen okokra vezethetők vissza? Van-e megoldás?

  • A zökkenőmentes fűtési idény érdekében nyáron elvégezzük a szükséges karbantartásokat, korszerűsítéseket. Tavaly néhány kritikus vezetékszakasz cseréje valósult meg, például a Rácz Ádám utcán és a Hegyalja utcán összesen közel 500 méter új vezetéket fektettünk le, mintegy 170 millió forintból.
  • A fűtési idény elején jellemzően az Avasi lakótelepen fordultak elő meghibásodások, például a Középszer utcán, melyek miatt többször történt szolgáltatás kieséssel járó üzemzavar elhárítás is. Később, az enyhe téli hónapokban jelentősebb üzemzavar nem fordult elő. Azonban távhővezetékrendszerünk már elmúlt 50 éves, saját pénzeszközeinkből kisebb léptékben vagyunk csak képesek korszerűsítéseket, vezeték cseréket végezni a legszükségesebb helyeken. A hosszútávú üzembiztonság fenntartása érdekében folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, 2022. év végén egy 5 elemből álló (távhő gerincvezeték rekonstrukció, és 4 db hőközpont felújítás), közel 1 milliárd 300 millió Ft becsült költségű pályázatot állítottunk össze és nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. felhívására.