Sikeres földgázbeszerzés a MIHŐ közreműködésével

2020. 10. 14., sze – 13:54

A közös földgázbeszerzéssel várhatóan 140 millió forint megtakarítás érhető el.
Miskolc Közgyűlése 2017-ben a Miskolc Holding Zrt.-t bízta meg az önkormányzati gazdasági társaságok, intézmények, illetve a Miskolc Holding Zrt. és gazdasági társaságainak energiagazdálkodásával kapcsolatos feladatok elvégzésével.
Ennek megfelelően a Miskolc Holding Zrt. közbeszerzési eljárás keretében ebben az évben is elvégezte a társaságok közös földgáz energia beszerzésének koordinálását oly módon, hogy a társaságok a lehető legkedvezőbb földgázárban részesüljenek.

2020-2021. évre vonatkozóan a beszerzésben öt önkormányzati intézmény (11 db telephellyel), négy önkormányzati gazdasági társaság (4 db telephellyel), valamint öt Holding tagvállalat és maga a Miskolc Holding Zrt. (39 db telephellyel) vett részt, közel 17 millió m3 várható földgázigénnyel.

A közbeszerzési eljárásban négy földgázkereskedő tett érvényes ajánlatot, melyek közül elektronikus árlicit alkalmazásával került kiválasztásra a nyertes kereskedő. A beszerzési eljárás során a jelenlegi földgázárhoz képest várhatóan több mint 24 %-os földgázköltség csökkenés várható, amely éves szinten összesen közel 140 millió Ft. Ez a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai esetében több mint 119 millió Ft, az önkormányzati intézmények esetében pedig közel 21 MFt költségmegtakarítást jelent.
2021. évtől a közös földgáz energia beszerzésének koordinálását már teljes körűen a MIHŐ Kft. látja el.