2022. 11. 28., h – 11:33

A Nemzeti Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. „Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése” című pályázati felhívására egy projektcsomagot nyújtott be a MIHŐ Kft. A miskolci hőszolgáltató fontosnak tartja, hogy minden pályázati lehetőséget megragadjon, hiszen a távhő vezetékhálózat átlagos életkora 40 év feletti. Az elöregedett vezetékek állapota folyamatosan romlik, a vezeték meghibásodások száma pedig évről évre emelkedik. Az elmúlt évek statisztikája alapján már nagy átmérőjű, egész hőkörzetet ellátó gerinc vezetékeken is előfordulnak lyukadások.

A pályázat kedvező elbírálása esetén az avasi hőkörzet hőenergia ellátását biztosító, több, mint 40 éves távhővezeték közel egy kilométer hosszú szakaszának korszerűsítése, valamint 4 korszerűtlen, több évtizede épült hőközpont fejlesztése, okos eszközökkel való ellátása, távfelügyeleti rendszerbe kapcsolása történhet meg.

A projektek megvalósulása esetén javul a távhőrendszer kihasználtsága és ellátás biztonsága, kevesebb hő- és villamosenergia felhasználása mellett tud a MIHŐ szolgáltatást biztosítani.

A megvalósítás előzetesen becsült költsége közel 1 milliárd 300 millió a támogatás maximális mértéke pedig az elszámolható bruttó költségek 50 százaléka. A támogatói döntés és a támogatási szerződés aláírása után a kivitelezési munkák 2024-ben kezdődhetnek meg, és a teljes megvalósításra a támogatási szerződés hatályba lépését követően 2 év áll rendelkezésre.