2024. 05. 16., cs – 09:56

A nyár a következő fűtési idényre való felkészülés időszaka. A távhőszolgáltató és a felhasználók egyaránt kötelesek a tulajdonukban lévő berendezések karbantartásáról gondoskodni és azokat műszakilag megfelelő állapotban tartani, annak érdekében, hogy a szolgáltatás üzembiztos maradhasson.

A MIHŐ Kft. a fűtési idényen kívül azoknak a berendezéseknek a tervszerű megelőző karbantartását végzi el, amelyeknek szükséges a téli folyamatos üzemelése.  Idén például a Tatár utcai Fűtőműben gépész és villamos rendszeri karbantartásokat, a belvárosi hőkörzet több helyszínén távvezetéki munkákat, szakaszoló és elzáró szerelvények cseréjét, az avasi hőkörzetben pedig az Ifjúság u. 22. sz. alatti új pótvíztároló teljeskörű üzemi próbáját végezzük el.

2024-ben a használati melegvíz-szolgáltatás leállást okozó nyári karbantartás az Avas és Belváros városrészekben június 25. (kedd) 0:00 órától várhatóan június 28. (péntek) 24:00 óráig fog tartani. A kisebb kazánházak esetében, mint például Diósgyőr és Bulgárföld csak rövid idejű melegvíz-szolgáltatási szünet várható, melyről külön tájékoztatjuk majd az érintett lakókat.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra is, hogy a melegvíz szünet alatt a melegvíz csapot ne használják, mert a melegvíz csapokból ilyenkor csak hideg víz folyik, de a melegvíz-mérőóra az elfogyasztott mennyiséget ugyanúgy megméri, ami felesleges költséget okoz.

A nyári karbantartásunk idejére sem ürítjük le az épületek belső fűtési rendszerét. Amennyiben a lakók a fűtési rendszer átalakítását, korszerűsítését tervezik (pl.  radiátor csere, szelepcsere) szükség esetén nekik kell a rendszer ürítéséről, visszatöltéséről és a légtelenítésről gondoskodni.

Mikor és hogyan lehet radiátort cserélni?

Az épület fűtési rendszerén a fűtési idényen kívül, azaz május 15-től lehet munkálatokat végezni. Szeptember 15. után Társaságunk a hőközpontokat, illetve a hozzá kapcsolódó berendezéseket üzemkész állapotban tartja és a fűtésszolgáltatást megállapodás szerint indítja.

Az érvényes jogszabályok szerint a fűtési rendszeren átalakítás, radiátorcsere csak a távhőszolgáltató előzetes hozzájárulásával valósulhat meg. A MIHŐ munkatársai segítséget nyújtanak a megfelelő radiátor kiválasztásában. Ez azt a célt szolgálja, hogy a radiátor csere szakszerűen, az adott épület fűtési rendszeréhez igazodóan, a rendszerben ellátási zavart kizáró módon történhessen.

Az épületek fűtési rendszere folyamatosan, nyáron is feltöltött állapotú, ezért a radiátorcserét a fűtésirendszer vizének leürítésével, vagy csőfagyasztással lehet kivitelezni.

Költségmegosztóval felszerelt radiátor cseréje esetén a költségmegosztó cseréjéhez/átszereléséhez a közös képviselőn keresztül a költségmegosztó céget kell megkeresni.

Radiátorcserénél figyelni kell arra, hogy a beépítendő új radiátor anyaga azonos legyen, mérete és hőteljesítménye pedig ne haladja meg az eredeti radiátorét. Az átalakítás során semmi olyan berendezés vagy szerelvény nem helyezhető el, ami a többi tulajdonostárs fűtését hátrányosan befolyásolhatja.

Bővebben: https://miho.hu/ugyfelek/meglevo-ugyfelek/radiatorcsere