2023. 11. 14., k – 15:38

Jelenleg az Avas I. ütemének távhőellátása a Tatár utcai fűtőműből történik jelentős részben megújuló energiaforrásból.  A hőkörzetet létesítésekor még azonban az Ifjúság u. 22. sz. alatti ideiglenes olajtüzelésű kazánházból volt biztosítva a távhőszolgáltatás. A lakótelep Fűtőműről történő ellátására való átállást követően, az 1970-es évek közepétől a kazánházban lévő - összesen 450 m3 kapacitású - acél tartályokat pótvíz tárolására használtuk. A tartályok térszint felett, de földtakarással voltak elhelyezve, azonban ezeknek a régi tartályok műszaki állapota mára már annyira leromlott, hogy teljes kapacitással nem használhatóak.

A beruházás során új, korszerű, hosszú élettartamú, korróziómentes műanyag tartályok kerülnek telepítésre, valamint teljeskörűen megújításra kerül a rendszer gépészeti-, villamos- és automatika hálózata is. Így hosszú távon biztosított lesz az avasi hőkörzet kettős irányú pótvíz betáplálásának lehetősége. Ennek előnye a Tatár utcai fűtőműtől való függetlenné válás, amivel nagyobb üzembiztonság érhető el, hiszen a jelenleg is adott többféle hőtermelésből (geotermia, kapcsolt termelés, kazán) származó hőbetáplálás mellett a távhőrendszer pótvízzel való feltöltése és nyomástartása is megvalósulhat két irányból. Ezzel lehetőségünk nyílik a korábban csak jelentősebb szolgáltatáskieséssel kezelhető karbantartási és üzemzavar elhárítási feladatok hatékonyabb elvégzésére, csökkentve az érintett felhasználók körét és a szolgáltatás esetleges kiesésének időtartamát.

A beruházás becsült költsége közel 180 millió Ft.