2023. 09. 15., p – 08:33

Napközben egyelőre még nyárias az idő, de már egyre hűvösebbek az éjszakák, ezért aktuálissá válik a fűtésindításról beszélni.  A MIHŐ Kft. szakemberei az elmúlt hónapokban azon dolgoztak, hogy mindent előkészítsenek a biztonságos őszi fűtésindításhoz.

Minden nyáron elvégezzük saját rendszerünkön azokat a legfontosabb karbantartási és korszerűsítési munkálatokat, amelyek biztosítják, hogy a következő fűtési idényben is melegek legyenek a radiátorok több mint 32 ezer ügyfelünk otthonában. 

Tervezett karbantartási feladatainkat elvégeztük, beruházásaink közül még zajlik az avasi körösítő vezeték I. ütemének kiépítése. A lakótelep üzembiztonságának növelése érdekében mintegy 220 méteren új, korszerű és energiatakarékosabb, előreszigetelt acél csővezeték kerül a földbe, ennek a vezetéknek az üzembe helyezését fogjuk még a közeljövőben elvégezni, ami a meglévő hálózatra való csatlakozás miatt egy rövidebb szolgáltatáskiesést okoz majd. Az üzembehelyezés konkrét időpontját az időjárási viszonyokhoz igazodva jelöljük majd ki és erről az érintetteket tájékoztatni fogjuk.

 

Mikor indul a fűtésszolgáltatás?

Jogszabály szerint a fűtési idény szeptember 15-től a következő év május 15-ig tart. A fűtési szolgáltatás megkezdése, a felhasználóval, vagy a tulajdonosok közösségének megbízottjával kötött megállapodás szerint az alábbi lehet:

  • A felhasználó, vagy a tulajdonosok közössége dönt a fűtés megkezdésének időpontjáról, megrendelését írásban, megfelelő időbeli előretartással megküldi a távhőszolgáltató Műszaki ügyelete részére. Ezt a megoldást többségében a Külön kezelt intézmények és az Egyéb felhasználóink alkalmazzák, mint például iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények és üzletek.

 

  • A másik lehetőség pedig a többségében lakosságra jellemző megoldás, hogy a távhőszolgáltatóra bízzák a fűtés indítását. Ezeknél az épületeknél a MIHŐ Kft. az időjárási viszonyoktól függően helyezi üzembe a fűtőberendezések központi elemeit. A MIHŐ akkor indítja el a fűtésszolgáltatást - több időjárási tényezőt is figyelembe véve - ha a gáznapi átlagos külső középhőmérséklet előreláthatólag nem haladja meg a +10°C-ot, illetőleg három egymást követő napon a +12°C-ot.

Amennyiben egy társasház mégsem az automatikus indítás időpontjában, hanem attól hamarabb vagy éppen később igényelné a szolgáltatás indítását, akkor - az egy hőközponti körhöz tartozó lakóközösségek együttes döntése esetén - a közös képviseleten keresztül kérhetik ezt a MIHŐ Műszaki ügyeletétől a muszakiugyelet@miho.hu e-mail címen.

Egyéb fogyasztóknál és külön kezelt intézményeknél a fűtés indítása nem automatikus, ezekben a fogyasztó képviselőjének írásos jelzésére indítjuk el a szolgáltatást. 

A fűtés indítását követően a hőközponti szabályozó elektronika folyamatosan a külső hőmérséklethez igazítja a radiátorokban keringtetett víz hőmérsékletét vagy éppen leállítja a keringtetést, ha nincs rá szükség. Tehát a fűtés szolgáltatást a lakások hőmérséklete, nem pedig a radiátorok hőmérséklete alapján kell megítélni. Az automatikus szabályozás egy okos és a fogyasztók számára hő és -költségtakarékos megoldás.

 

További hasznos tudnivalók:

  • Az automatikus fűtésindítás időpontjáról az eddig megszokott módon, a helyi médiumokon (újság, rádió, TV) továbbá honlapunkon és Facebook oldalunkon értesítjük Ügyfeleinket.

 

  • A zökkenőmentes fűtésindítás érdekében szeptember 15-ét követően nem lehet olyan munkálatokba kezdeni, amelyek miatt a fűtővizet le kell engedni a rendszerből, ez ugyanis negatívan befolyásolhatja a szolgáltatás minőségét.

 

  • Érdemes ellenőrizni, még a fűtés indítása előtt, hogy a radiátorszelepek teljesen nyitott állapotban vannak-e. Erre azért van szükség, hogy légtelenítésnél a levegő távozhasson a légtelenítési pontok felé, ugyanis, ha a levegő beszorul a radiátorba, akkor az a fűtés indításakor problémát okozhat (nem fűt, vagy csak részben fűt a radiátor). A radiátorszelepeket a fűtés indítása után egy-két hétig javasolt teljesen nyitott állapotban tartani és ezt követően olyan fokozatba állítani, ami kellemes hőmérsékletet biztosít.