2022. 12. 15., cs – 08:28

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. díjképzési szabályait a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.) ármegállapítással kapcsolatos 57.§ - 57/D.§ - 57/F.§ 57/E.§ és 57/G.§-ainak előírásai figyelembevételével alakította ki.

Ezen jogszabályhelyek értelmében a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját - mint legmagasabb hatósági árat és azok szerkezetét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével az energiapolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

Azonban az egyéb felhasználók részére a távhőszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok nem határoznak meg külön hatósági árat, így annak meghatározása, megállapítása a távhőszolgáltató feladata.

A MIHŐ Kft. 2023. január 1. napjától az egyéb felhasználóknak az értékesített távhő díját a mindenkor hatályos 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben meghatározott a külön kezelt intézmények részére legmagasabb hatósági árnak minősülő díj összegéhez igazítja.

Az így megállapított díj a közszolgáltatási szerződés részévé válik.

Az egyéb felhasználókra vonatkozó díjtételeket és az árváltozást – mely a 50/2011 (IX.30) NFM rendelet változásához igazodik - a távhőszolgáltató honlapján és a helyben szokásos módon a médián keresztül is közzéteszi.

A díjképzésre vonatkozó szabályok, valamint az aktuális díjtételek a MIHŐ Kft. honlapján elérhetőek.