A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 2008-ban elhatározta, hogy biogáz távhőcélú hasznosításával fokozza versenyképességét és környezetvédelmi tevékenységét. Ezért a társaság pályázatot nyújtott be:

KEOP 4.1.0 -2008-0045

„A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Futó utcai kazánházában biogázmotoros erőtelep és kazánkorszerűsítés létesítése, a rekultivált Bogáncs utcai hulladéklerakóból történő biogázellátása” címmel.

A biogáz beruházás két ütemben valósult meg. A projekt eredményeként 2009-től a Futó utcai kazánházban biogáz tüzelésű kazánnal biztosítja a távhőszolgáltatást, és 2010. évben a biogázra alapozott megújuló bázisú villamosenergia-termelés is megvalósult.

A beruházás teljes költségvetése kb. 500 millió forint, melynek közel 40%-át, 196 millió 727 ezer forintot az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezetvédelem és Energia Operatív program keretében, az Energia Központ Kht. vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt célja a távhőellátás primeroldali energiahatékonysági korszerűsítése.

  • megújuló energiafelhasználás fokozása, fosszilis energiafelhasználás csökkentése,
  • kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés megvalósítása,
  • a földgázfelhasználás csökkenésének következtében az égéstermék/káros anyag kibocsátás csökkenése, környezetünk megóvása