Miskolcon a távhőszolgáltatás mintegy 32 ezer lakásban élő ember életkörülményeit, közérzetét, hangulatát közvetlenül befolyásolja, de közvetetten az egész város közérzetére kihat. Ezért minősége, illetve a távhőszolgáltatás díj döntő fontosságú.

A távhőszolgáltatás jövőbeni pozícióját a gazdasági ésszerűség, az energia- és környezetpolitikai alkalmazkodó képessége és a felhasználók véleménye együttesen határozzák meg.

A projekt közvetett eredménye

  • Hosszú távon kedvezően változik a MIHŐ Kft. versenyképessége, a piaci megítélése, ezáltal nő a felhasználói elégedettség.
  • Nő a meglévő távhőtermelő és elosztó rendszer kihasználtsága, hatékonysága, a költségtakarékosság javul.
  • Az energiafelhasználás csökkenése következtében mérséklődik a széndioxid kibocsátás, amelynek a környezetterhelésre, az életminőségre gyakorolt kedvező hatása a felhasználóknál, a teljes városi lakosságnál jelentkezik.

A beruházás közvetett eredményeként 6.610 GJ/év-vel csökken az energiafelhasználás, mellyel arányosan mérséklődik a környezetterhelés, javul Miskolc város lakosságának életminősége.

A beruházás eredményeként jelentkező hő- és áram megtakarítás csökkenti a miskolci távhőszolgáltatás primér energia fogyasztását, melynek köszönhetően valamennyi légszennyező anyag kibocsátása csökken.

A Miskolci Hőszolgáltató Kft. energiahatékonysági beruházásának köszönhetően valamennyi légszennyező anyag kibocsátása csökken.

A projekt eredményeként nemzetgazdasági szinten 6.610 GJ/év primer energiahordozó takarítható meg, az üvegházhatású gázok kibocsátása pedig évente 774,72 tonnával csökken.