2015. június 29.

Sajtóközlemény - Miskolcon kórházak csatlakoztak a távhőre

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Miskolci távhőszolgáltatás bővítése” című, KEOP-5.4.0/12-2013-0019 azonosító számú projektjében elvégezte a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, valamint a Szent Ferenc Kórház távhőre csatlakoztatását.

A projekt során 1,7 km, a távhőellátásához szükséges korszerű, közvetlenül földbe fektetett, előreszigetelt technológiájú távfűtési gerincvezeték épült az Ifjúság utca-Csabai kapu-Bottyán János utca érintésével, a két kórház részére szükséges bekötővezetékekkel, valamint nyolc felhasználói hőközponttal. A projekt részeként a kórházak épületeinek ezzel a távhőellátásra csatlakozása történt meg.

– A MIHŐ Kft. a város hőszolgáltatásának korszerűsítését, gazdaságosságának javítását az elmúlt években több, igen komoly beruházáson keresztül valósította meg, a város lakosságának mind magasabb színvonalon, és mind olcsóbban történő hőellátása érdekében – mondta a projekt befejezésével kapcsolatban Nyíri László, a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a MIHŐ Kft. a PannErgy Csoporttal együttműködve, a város kérésének megfelelően sokat tesz a környezet védelméért, amit számos eddig megvalósult projekt és a most befejezett is bizonyít.

– A projektnek köszönhetően, a kórházak avasi hőkörzetre való csatlakozásával a Miskolci Geotermikus Rendszerből a távhőhálózatba betáplált geotermikus hőenergia aránya évente mintegy 40.000 GJ-al növekedhet – mondta Bokorovics Balázs, a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke.

A projekttel Miskolc ismét előrelépett a környezetvédelem terén: a beruházással évente 6610 GJ primer energiahordozót takaríthat meg, és az üvegházhatású gázok kibocsátását is 774,7 tonnával tudja csökkenteni.

A távhőszolgáltatás, amelyből most a használati melegvíz-szolgáltatásé lesz a főszerep a nyári időszakban, 2015. július 1-el kezdődik meg az intézményekben. Az utómunkálatok, a vezetékfektetéssel érintett területek helyreállítása, az utak, járdák forgalomnak történő visszaadása az építési ütemnek megfelelően megtörtént. Elkészültek a hőközpontok utómunkálatai is – falátvezetések bejavítása, szigetelések elvégzése, telekommunikáció kiépítése, falburkolatok, állfalak építése – és a projekt építési munkáira vonatkozó műszaki átadás-átvétel 2015. június 19-ig lezárult.

A projekt az elszámolható költségek 50%-át finanszírozta az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg. A beruházás elszámolható költsége 279,67 millió forint, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által megítélt vissza nem térítendő támogatás összege 139,83 millió forint.

2015. május 11.

SAJTÓKÖZLEMÉNY: Miskolcon kórházak csatlakoznak a távhőre – üzembe helyezik az új hálózatot

A Miskolc Holding Zrt. tagvállalata, a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. részben pályázati támogatásból bővíti távhőszolgáltatását, megvalósítva a Szent Ferenc és Semmelweis Kórház távhőrendszerre történő csatlakozását. E miatt május 13-án 8 és 20 óra között az Avas városrész I. ütemében és részben az Avas II. ütem területén a használati melegvíz-szolgáltatás a munkavégzés ideje alatt szünetelni fog.

A kivitelezés ez év januárban kezdődött az érintett kórházak területén, majd folytatódott a távhőellátáshoz szükséges korszerű, előreszigetelt távfűtési gerincvezeték építésével a Csabai kapuban és a Bottyán János utcában, majd az Ifjúság úton. 2015. április 1-ére a Csabai kapuban és a Bottyán János utcában a vezetékfektetés befejeződött, az építkezés eredményeként az utak alatt 0,8 méter mélyen, homokágyban, 138 nyomvonal folyóméteren DN200-as méretű előreszigetelt vezetékszakasz épült ki. 2015. május 7-ére az Ifjúság úton is befejeződött a vezetékfektetés és ott is helyreállt a forgalmi rend, az építkezés eredményeként az út alatt 1,5 méter mélyen, homokágyban, 40 nyomvonal folyóméteren DN250-es méretű előreszigetelt vezetékszakasz épült.

Szolgáltatási szünet által érintett területek

A Szent Ferenc és Semmelweis Kórház távhőrendszerre történő csatlakozásához a meglévő távhővezeték-rendszer és a kiépült új, összesen 1,7 km hosszú távhővezeték-hálózat összekötése szükséges. A munkálatok elvégzésére 2015. május 13-án 8 és 20 óra között kerül sor. A munkák idején az Avas városrész I. ütemében – Testvérvárosok útja, Középszer és Váncza utca – és részben az Avas II. ütemében – Szentgyörgy utca páratlan oldal, Nyíri Dániel, Gesztenyés, Áfonyás utca, Ifjúság útja – a használati melegvíz-szolgáltatás szünetelni fog.

A projekt megvalósításával, a kórházépületek távhőre csatlakozásával a földgáztüzeléshez képest az energiaköltségekkel együtt az üvegházhatású gázok kibocsátása is csökken, a megújuló geotermikus energia használata növekszik.

A szolgáltatási szünet miatti kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük.

2015. május 8.

SAJTÓKÖZLEMÉNY: Miskolcon kórházak csatlakoznak a távhőre – megszűnt a forgalomkorlátozás az Ifjúság úton

Megszűnt a forgalomkorlátozás az Ifjúság úton, az érintett területen is befejeződött a vezetéképítés, amely a Semmelweis és Szent Ferenc kórház távhőre csatlakozását biztosítja.

A Miskolc Holding Zrt. tagvállalata, a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. pályázati támogatásból bővíti távhőszolgáltatását. Ennek részeként az avasi hőkörzet „szomszédságában” elhelyezkedő Szent Ferenc és Semmelweis Kórház távhőrendszerre történő csatlakozását valósítja meg. A kivitelezés ez év januárban kezdődött az érintett kórházak területén, majd folytatódott a távhőellátáshoz szükséges korszerű, előreszigetelt távfűtési gerincvezeték építésével, először a Csabai kapuban és a Bottyán János utcában, majd az Ifjúság úton.

2015. május 7-ére az Ifjúság úton a vezetékfektetés befejeződött, helyreállt a forgalmi rend, megszűnt a forgalomkorlátozás és lezárás. Az építkezés eredményeként a helyreállított út alatt 1,5 méter mélyen, homokágyban, 40 nyomvonal folyóméteren DN250-es méretű előreszigetelt vezetékszakasz épült ki.