„Új fogyasztók csatlakozása a miskolci távhőrendszerre, a belvárosi körzetről távvezetéki csatlakozással ellátva”

Sajtóközlemény - ÚJ NAGYFOGYASZTÓK CSATLAKOZTAK A MISKOLCI TÁVHŐRENDSZERRE

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Új fogyasztók csatlakozása a miskolci távhőrendszerre, a belvárosi körzetről távvezetéki csatlakozással ellátva” című, KEOP-5.4.0/12-2013-0020 azonosító számú projektjében a miskolci posta központ létesítményeinek távhőre történő csatlakoztatását végezte el.

A projekt részeként a miskolci posta központ néven ismert létesítmények – Magyar Telekom Nyrt., Magyar Posta Zrt., Centrum Irodaházak Kft. székházainak – belvárosi hőkörzetre, ezzel a távhőellátásra csatlakozása történt meg.

A projekt során kiépült a távhőellátásához szükséges korszerű, közvetlenül földbe fektethető, előreszigetelt technológiájú távfűtési gerincvezeték a Szentpáli utca - Kazinczy utca között, a három új fogyasztó részére szükséges bekötő vezeték, valamint egy-egy felhasználói hőközpont.

2014. október 17-i részteljesítéssel indult el a távhőszolgáltatás az említett létesítményekben. Ezen után a vízi közmű kezelőjének előírására a Horváth Lajos utca teljes hidegvíz-vezeték rekonstrukciójára is sor került. Az érintett utcák végleges helyreállítása 2014. november 14-ével befejeződött. Elkészültek a hőközpontok utómunkálatai – falátvezetések bejavítása, szigetelések elvégzése, telekommunikáció kiépítése, falburkolatok, állfalak építése –, és a projekt építési munkáira vonatkozó műszaki átadás-átvétel 2014. november végén megtörtént.

A MIHŐ Kft. a hőszolgáltatás korszerűsítését, gazdaságosságának javítását az elmúlt években több, igen komoly beruházáson keresztül valósította meg Miskolcon, a város lakosságának mind magasabb színvonalon, és mind olcsóbban történő hőellátása érdekében, tovább növelve a hőellátás üzembiztonságát – mondta a projekttel kapcsolatban, de azon túlmutatva Nyíri László, a MIHŐ Kft. ügyvezetője. – A MIHŐ Kft. a várossal együttműködve, a város kérésének megfelelően sokat tesz a környezet védelme érdekében is, amit számos eddig megvalósult projekt és a most befejezett is bizonyít, melynek eredményeként évente 1290 GJ primer energiahordozó takarítható meg, ezzel az üvegházhatású gázok kibocsátása 154,6 tonnával csökken, csökkentve a környezeti terhelést – tette hozzá Nyíri László.

A projekt 50 %-os támogatással, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg. A beruházás összköltsége 139,25 millió forint, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által megítélt vissza nem térítendő támogatás összege 69.92 millió forint.

Kapcsolódó Dokumentum