„Új fogyasztók csatlakozása a miskolci távhőrendszerre, a belvárosi körzetről távvezetéki csatlakozással ellátva”

A projekt eredményei

Miskolcon a távhőszolgáltatás mintegy 32 ezer lakásban élő ember életkörülményeit, közérzetét, hangulatát közvetlenül befolyásolja, de közvetetten az egész város közérzetére kihat. Ezért minősége, illetve ára döntő fontosságú.

A távhő jövőbeni helyét a gazdasági ésszerűség, az energia- és környezetpolitikai alkalmazkodó képessége és a felhasználók véleménye együttesen határozzák meg.

A projekt közvetett eredménye:

  • Hosszú távon kedvezően változik a szolgáltatói versenyképesség, a piaci megítélés, a felhasználói megelégedettség.
  • Növeli a meglévő távhőtermelő és elosztó rendszerek kihasználtságát, csökkentve ezáltal az egységnyi mennyiségre jutó költséget.
  • Az energiafelhasználás csökkenése következtében mérséklődik a nemzetgazdasági szintű emisszió, amelynek a környezetterhelésre, az életminőségre gyakorolt kedvező hatása a felhasználóknál, a teljes városi lakosságnál jelentkezik.

A beruházás közvetett eredménye 1 290 GJ/év-vel csökkenő tüzelőhőfelhasználás következtében a környezetterhelés mérséklődése, a városi lakosság életminőségének javulása.

A beruházás eredményeként jelentkező hő- és áram megtakarítás, illetve az ezzel elért csökkenés a primerenergia-fogyasztásban tartósan csökkenti a fosszilis tüzelőanyag tüzelés által okozott légszennyezést. A Miskolci Hőszolgáltató Kft. energiahatékonysági beruházásának köszönhetően valamennyi légszennyező anyag kibocsátása csökken.

A projekt eredményeként nemzetgazdasági szinten 1 290 GJ/év primer energiahordozó takarítható meg, az üvegházhatású gázok kibocsátása pedig évente 154,6 t-val csökken.

Kapcsolódó Dokumentum