„Új fogyasztók távhőrendszerre csatlakoztatása és a távhő rendszer korszerűsítése a MIHŐ Kft. szolgáltatási területén” – KEHOP-5.3.1-17-2017-00022

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018. május 30., szerda - 14:30
ÚJ FOGYASZTÓK TÁVHŐRENDSZERRE CSATLAKOZTATÁSA ÉS A TÁVHŐ RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSE A MIHŐ KFT. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN
 
Számos új fogyasztó csatlakozott a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. távhőrendszeréhez. A Széchenyi 2020 program Kohéziós Alapjához benyújtott „Új fogyasztók távhőrendszerre csatlakoztatása és a távhőrendszer korszerűsítése a MIHŐ Kft. szolgáltatási területén” című, KEHOP-5.3.1-17-2017-00022 azonosító számú projekt keretében a DVTK Stadion, a DVTK edzőközpont, a Diósgyőri Tanuszoda, két új Andor utcai lakóépület és a felújított BOKIK irodaépület, valamint a tervezett Miskolctapolcai Strandfürdő II. ütem távhőellátásának kiépítése már megvalósult, vagy közel áll a befejezéshez. A Tatár utcai Fűtőmű pótvízellátó rendszerének jelentős fejlesztése pedig heteken belül elkezdődik.
 
A távhőhálózatra csatlakoztatott fogyasztókat két csoportra lehet bontani: az egyikbe tartoznak az új fogyasztók, akik már eleve a környezetbarát távhőellátást választották. Ilyen a bulgárföldi távhőrendszeren az újonnan épített DVTK Stadion és DVTK edzőközpont, az avasi távhőrendszeren a tervezett Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteme, illetve a belvárosin az Andor utca két új lakóépülete. A másik csoportba azok tartoznak, akik földgáztüzelésről áttértek távfűtésre. Ilyen a Diósgyőri Tanuszoda, amely a bulgárföldi rendszerre csatlakozott, és a BOKIK irodaépülete, amely a belvárosi távőrendszerre. Ezzel – a környezetbarát fűtés és melegvíz-ellátás választása mellett – tovább nőtt a geotermális energiafelhasználás, és a felhasználás részaránya.
Az új fogyasztók távhőre csatlakozásához és a meglévő fogyasztók átállításához korszerű, előreszigetelt, közvetlenül a földbe fektetett kétvezetékes primer rendszert építettek ki, ehhez fogadóállomásokat is létesítettek. Az új hőközpontok változó tömegáramúak, kompakt, illetve egyedi építésűek, szabályozóval ellátottak, továbbá a meglévő telemechanikai rendszerbe kapcsoltak, így tudnak minden olyan korszerű, a miskolci távhőre jellemző szolgáltatást – például szakaszos fűtés, vagy külső hőmérséklet szerint szabályozott automatikus fűtés –, ami miatt az ország egyik legmodernebb és legolcsóbb távhőrendszerét a MIHŐ üzemelteti.
A projekt eredményeként a villamosenergia-megtakarításból származó primerenergia-megtakarítás 742,1 GJ, az összes primerenergia-megtakarítás pedig 16654,04 GJ. További eredmény, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása a projekt fenntartási időszaka alatt (5 év) 1160,8397 tonnával csökken. Ezekkel az intézkedésekkel Miskolc ismét jelentősen csökkentette a légkör terhelését.
Pótvízellátó rendszer korszerűsítése
 
A Tatár utcai Fűtőmű az avasi és belvárosi hőkörzet hőellátás-biztonságát szolgálja. Itt történik a rendszerek főkeringetése, a nyomástartás, valamint a pótvíz előállítása, biztosítása. Jelenleg ez a rendszer is képes kiszolgálni a pótvíz igényt, de csak bizonyos mennyiségig, így szükséges a kapacitásbővítés annak érdekében, hogy garantált legyen a biztonságos működés. A Tatár utcai Fűtőmű pótvízellátó rendszerének tárolókapacitás-bővítésekor 600m3 új tárolókapacitást, illetve óránként 85 m3 vizet biztosító vezetéket építenek.
 
A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A beruházás elszámolható összköltsége 362.276.756 Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által megítélt vissza nem térítendő támogatás összege 181.138.378 Ft. Az 50%-os önerőt a MIHŐ Kft. biztosítja.