„Új fogyasztók távhőrendszerre csatlakoztatása és a távhő rendszer korszerűsítése a MIHŐ Kft. szolgáltatási területén” – KEHOP-5.3.1-17-2017-00022

Környezeti tanúsítás

a. Környezeti tanúsítás
 
A MIHŐ Kft. egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a felhasználókat a lehető legmagasabb szakmai színvonalon szolgálja ki. E cél megvalósítása érdekében fejlesztette ki az ISO 9001: 2015, 14001:2015 és a 50001:2012 integrált irányítási rendszerét.,
 
b., Célunk az elégedett felhasználó és a megóvott környezet.
 
Ennek érdekében az alábbi célokat tűzte ki:
A minőségirányítás és a környezet védelme iránti elkötelezettség a vezetés minden szintjének feladata és felelőssége.
Tevékenységei színvonalának állandó javítását minőség- és környezetvédelmi szempontok vezérlik.
Törekszik a környezeti hatások, káros emissziók folyamatos csökkentésére, a szennyezőanyag kibocsátás megelőzésére, a keletkező veszélyes hulladékok mennyiségének minimalizálására, valamint az anyag-, és energiafelhasználás hatékonyságának javítására.
Együttműködik a hatóságokkal a környezeti kockázatok és baleseti károk minimalizálása érdekében, megfelelő technikák alkalmazásával. Tevékenységét a vonatkozó környezetvédelmi törvényekkel, szabályozásokkal összhangban végzi. Ha nincs hatósági előírás, akkor is a környezet szempontjait veszi figyelembe.
Folyamatosan fejleszti, javítja, ellenőrzi a minőségi, környezetvédelmi teljesítményét mind a már meglévő, mind az új tevékenységek bevezetésénél.
A társaság, az ügyfeleivel együttműködik a minőség és környezeti célkitűzések elérése érdekében.